O nas

Warunki:

Niniejsze zasady określają ogólne warunki udziału w konkursie zorganizowanym przez SOUDAL nv/sa w ramach kampanii promocyjnej Lotto Soudal VIP. W okresie od 01.05–30.09.2022 r., SOUDAL nv/sa organizuje konkurs w którym można zdobyć 3 x 2 bilety VIP na międzynarodowe zawody kolarskie Giro d’Italia 2023, Vuelta 2022 lub Tour de France 2022. Promocja będzie prowadzona w licznych marketach budowlanych na całym świecie. Konkurs zakończy się wraz z ogłoszeniem trzech zwycięzców. Pierwszy zwycięzca otrzyma dwa bilety VIP na finał wyścigu Tour de France 2022, który odbędzie się w Paryżu, drugi zwycięzca otrzyma dwa bilety VIP na finał wyścigu Giro d’Italia 2023, który odbędzie się w Rzymie, a trzeci zwycięzca otrzyma dwa bilety VIP na finał wyścigu Vuelta 2022, który odbędzie się w Madrycie. Szczegóły dotyczące warunków udziału przedstawiono poniżej. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.soudal.com/vip.

Paragraf 1

SOUDAL NV, spółka z siedzibą w Everdongenlaan 18-20, BE-2300 Turnhout w Belgii, organizuje konkurs trwający od 01.05.2022 do 30.09.2022, godz. 23:59 (GMT+1). W konkursie mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat za wyjątkiem pracowników i rodzin pracowników SOUDAL NV oraz spółek zależnych.

Paragraf 2

Konkurs jest dostępny na całym świecie na stronie internetowej www.soudal.com/vip. Nie ma wymogu dokonania zakupu, aby wziąć udział w konkursie.

Paragraf 3

Niniejszy konkurs będzie przebiegać pod nadzorem SOUDAL NV. SOUDAL NV podejmie niezbędne działania gwarantujące obiektywność konkursu. Decyzje SOUDAL NV są ostateczne i nie podlegają dyskusji.

Paragraf 4

Główną nagrodą w konkursie są dwa bilety VIP na finał wyścigu Tour de France 2022, który odbędzie się w Paryżu LUB dwa bilety VIP na finał wyścigu Vuelta 2022, który odbędzie się w Madrycie LUB dwa bilety VIP na finał wyścigu Giro d’Italia 2023, który odbędzie się w Rzymie. Bilety na poszczególne zawody trafią do maksymalnie trzech zwycięzców. Nagrody nie można przekazać innej osobie, ani jej spieniężyć.

Paragraf 5

Przed wypełnieniem formularza w witrynie www.soudal.com/vip należy odpowiedzieć na pytanie główne i pytanie rozstrzygające. W celu udziału w promocji należy wypełnić formularz, podając swoje dane osobowe oraz odpowiedź na pytanie główne i pytanie rozstrzygające.

Paragraf 6

Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione formularze zostaną wzięte pod uwagę w konkursie.

Paragraf 7

Konkurs trwa od 01.05.2022 r. do godziny 23.59 w dniu 30.09.2022 r. Odbędą się 3 losowania w dniach 11/7/2022 (Tour De France), 1/09/2022 (Vuelta) i 1/10/2022 (Giro).

Paragraf 8

Poniżej przedstawiono daty losowania oraz ostateczną datę zgłoszenia udziału: 1) Tour de France Ostateczna data zgłoszenia udziału: do 23.59 (GMT+1) w dniu 10.07.2022 r. Ogłoszenie zwycięzców: od 11.07.2022 r. 2) Vuelta Ostateczna data zgłoszenia udziału: do 23.59 (GMT+1) w dniu 31.08.2022 r. Ogłoszenie zwycięzców: od 01.09.2022 r. 3) Giro Ostateczna data zgłoszenia udziału: do 23.59 (GMT+1) w dniu 30.09.2022 r. Ogłoszenie zwycięzców: od 01.10.2022 r.

Paragraf 9

W konkursie może wziąć udział maksymalnie 1 osoba zamieszkała pod danym adresem, a każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. Tylko pierwsze zgłoszenie uczestnika zostanie wzięte pod uwagę w konkursie.

Paragraf 10

Pytanie główne brzmi następująco: “Którego z produktów SOUDAL używa Caleb Ewan w tym filmie”

Pytanie rozstrzygające brzmi następująco: ” Ilu unikalnych uczestników weźmie udział w tym konkursie do 10/07/2022 / 31/08/2022 / 30/09/2022 godziny 23.59 .”

Paragraf 11

Po zakończeniu konkursu formularze z prawidłową odpowiedzią na główne pytanie oraz odpowiedzi najbardziej zbliżone do prawidłowej odpowiedzi rozstrzygającej zostaną uznane za zwycięskie. W przypadku pytania rozstrzygającego odpowiedź najbardziej zbliżona do odpowiedzi prawidłowej zostanie uznana za odpowiedź zwycięską; najbliższa odpowiedź która jest wyższa od prawidłowej odpowiedzi zostanie uznana za nadrzędną wobec odpowiedzi równie zbliżonej do odpowiedzi prawidłowej, lecz niższej. SOUDAL NV wybierze zwycięzców na podstawie prawidłowej odpowiedzi na pytanie główne i odpowiedzi na pytanie rozstrzygające najbardziej zbliżonej do prawidłowej odpowiedzi (patrz Paragraf 10). W przypadku remisu czas przesłania zgłoszenia będzie rozstrzygający: za zwycięski zostanie uznany formularz przesłany wcześniej.

Paragraf 12

Prawidłowa odpowiedź na pytanie rozstrzygające zostanie określona przez SOUDAL NV, a brane pod uwagę będą wyłącznie kompletne i prawidłowo wypełnione formularze przesłane przed zakończeniem konkursu (patrz Paragraf 8) za pośrednictwem strony internetowej www.soudal.com/vip.

Paragraf 13

SOUDAL NV skontaktuje się osobiście z każdym zwycięzcą. SOUDAL NV nie będzie się kontaktować z uczestnikami, którzy nie wygrali.

Paragraf 14

Spółka SOUDAL NV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie umowy, jeśli zostało ono spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w pełni lub częściowo, przez okoliczności pozostające poza kontrolą spółki, które poważnie utrudniły lub uniemożliwiły realizację jej zobowiązań. W takim przypadku zwycięzcy zostaną poinformowani o tym na piśmie.

Paragraf 15

Organizatorom przysługuje prawo do jednostronnej zmiany zasad konkursu w dowolnym czasie lub do odwołania konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności pozostających poza ich kontrolą.

Paragraf 16

Zasady konkursu nie będą omawiane na piśmie ani ustnie.

Paragraf 17

Zwycięzcy konkursu otrzymają dodatek finansowy o wartości do 500 euro na podróż do kraju, w którym odbędzie się dany wyścig (Paryż, Rzym, Madryt). Wartość dodatku będzie zależeć od kosztów podróży. Koszty te podlegają rozliczeniu.

Paragraf 18

Zwycięzcy muszą posiadać obywatelstwo jednego z wymienionych niżej krajów:

Paragraf 19

Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. W przeciwnym razie zgłoszenie konkursowe będzie nieważne.

Paragraf 20

Jeśli spółka SOUDAL zauważy jakiekolwiek formy oszustwa lub nadużycia ze strony uczestnika, przysługuje jej prawo do wyłączenia tego uczestnika z konkursu.

Paragraf 21

Jeśli do konkursu nie przystąpi wystarczająca liczba uczestników nie wszystkie nagrody zostaną przyznane.
Nie może być więcej nagród niż uczestników.

Paragraf 22

Zdobywca głównej nagrody musi zareagować w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia od firmy SOUDAL NV. W przeciwnym razie firma SOUDAL NV wybierze nowego zwycięzcę.

Paragraf 23

Główna wygrana stanowi wyłącznie dwa bilety VIP na zawody w Paryżu, Rzymie lub Madrycie. Nie obejmuje następujących kosztów:

Paragraf 24

Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z prawem belgijskim.

Paragraf 25

Firma Soudal nie przyzna nagrody jeżeli z pewnych przyczyn zawody Tour de France 2022, Giro d’Italia 2023 i/lub Vuelta 2022 nie odbędą się.

Paragraf 26

Wszelkie błędy literowe lub ortograficzne na stronie internetowej nie mogą być przedmiotem dyskusji.

Paragraf 27

Soudal ma prawo do zmiany warunków promocji SOUDAL VIP w dowolnym momencie.Zasady dot. plików cookie

Co to jest plik cookie?
Cookie to mały prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i zapisywany przez przeglądarkę na twardym dysku komputera użytkownika.

Usuń pliki cookie lub wyłącz ich obsługę.
Możesz wyłączyć obsługę naszego pliku cookie. Pamiętaj jednak, że nasza witryna może wówczas nie działać optymalnie.

Używane pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie
XSRF-TOKEN
Ten plik cookie chroni naszą witryny przed atakami metodą CSRF (Cross-Site Request Forgery).

Nazwa: XSRF-TOKEN
Ten plik cookie pochodzi z witryny soudal-paris-vip.be i zostanie usunięty po 2 godzinach.

Laravel_session
Zapisuje on tymczasowe informacje dotyczące sesji użytkownika (wizyty w witrynie). Dzięki temu użytkownik nie musi ponownie wypełniać formularza po odświeżeniu strony bądź w przypadku błędnego wypełnienia niektórych pól.

Nazwa: laravel_session
Ten plik cookie pochodzi z witryny soudal-paris-vip.be i zostanie usunięty po 2 godzinach.

Analityczne pliki cookie
Google Analytics
Za pomocą Google Analytics mierzymy sposób korzystania z naszej witryny przez użytkownika oraz wrażenia użytkownika dotyczące naszej witryny. Wykorzystujemy tę wiedzę do usprawnienia działania naszej witryny.

Nazwa: _ga i _gat
Ten plik cookie pochodzi z Google i zostanie usunięty maksymalnie po dwóch latach.GDPR

Firma Soudal prosi uczestników o podania określonych informacji. Informacje te są potrzebne z następujących powodów:

Imiona uczestników są nam potrzebne w celu spersonalizowania komunikacji.
Daty urodzenia uczestników są potrzebne w celu ustalenia, czy ukończyli 18 lat. (Paragraf 19)
Adresy e-mail uczestników są nam potrzebne w celu skontaktowania się ze zdobywcami nagród.
Numery telefonu uczestników są nam potrzebne w celu skontaktowania się ze zdobywcą głównej nagrody.

O nas WEŹ UDZIAŁ