Om

Vilkår og betingelser:

Disse regler fastlægger de generelle vilkår og betingelser for deltagelse, der gælder for konkurrencen, som er organiseret af SOUDAL nv/sa som en del af deres salgsfremmende kampagne for Lotto Soudal VIP. I perioden fra den 01/05/2022 til den 30/09/2022 organiserer SOUDAL nv/sa en international cykelkampagne: 3 x 2 VIP-billetter til Giro d'Italia 2023, Vuelta 2022 eller Tour de France 2022. Kampagnen afvikles i flere gør det selv-butikker i hele verden. Ved konkurrencens afslutning vil der være tre vindere. Én vinder modtager en VIP-billet til to til den sidste dag af Tour de France 2022 i Paris, én vinder modtager en VIP-billet til to til den sidste dag af Giro d'Italia 2023 i Rom, og én vinder modtager en VIP-billet til to til den sidste dag af Vuelta 2022 i Madrid. Vilkårene og betingelserne er nærmere specificeret nedenfor. For at deltage i konkurrencen skal man blot udfylde deltagerformularen på webstedet www.soudal.com/vip.

Artikel 1

SOUDAL nv/sa med forretningssted på Everdongenlaan 18-20, BE-2300 Turnhout, Belgien, arrangerer en konkurrence, der starter den 01/05/2022 og slutter den 30/09/2022. Konkurrencen er åben for alle voksne med undtagelse af medarbejdere, agenter og repræsentanter fra SOUDAL nv/sa, der ikke må deltage i konkurrencen.

Artikel 2

Konkurrencen afholdes i de deltagende lande, der nævnes senere i disse vilkår og betingelser. Deltagerne kan deltage gratis via webstedet www.soudal.com/vip. Køb er ingen forudsætning for deltagelse i konkurrencen.

Artikel 3

SOUDAL nv/sa fører tilsyn med konkurrencen. SOUDAL nv/sa træffer alle officielle afgørelser, der er nødvendige for at sikre, at konkurrencen forløber retfærdigt. Beslutninger, der træffes af SOUDAL nv/sa, er uigenkaldelige og kan ikke bestrides.

Artikel 4

Konkurrencens førstepræmie er en VIP-billet til to til den sidste dag af Tour de France 2022 i Paris ELLER Vuelta 2022 i Madrid ELLER Giro d'Italia 2023 i Rom. Der er i alt tre vindere – én for hver store tour. Præmien må ikke overdrages til en anden person og kan ikke ombyttes til kontanter.

Artikel 5

Konkurrencespørgsmålet og tiebreak-spørgsmålet stilles, før deltageren bedes udfylde sine personlige oplysninger på webstedet www.soudal.com/vip. Besvarelser i konkurrencen er kun gyldige, hvis formularen og de personlige oplysninger er helt udfyldt, og konkurrencespørgsmålet og tiebreak-spørgsmålet er besvaret. Det er kun muligt at deltage i konkurrencen via webstedet.

Artikel 6

Kun korrekte og helt udfyldte besvarelser (formular + konkurrencespørgsmål + tiebreak-spørgsmål) behandles som gyldige besvarelser i konkurrencen.

Artikel 7

Konkurrencen løber fra den 01/05/2022 til kl. 23.59 den 30/09/2022. Der bliver 3 lodtrækninger, som finder sted hhv. den 11/7/2022 (Tour De France), den 1/09/2022 (Vuelta) og den 1/10/2022 (Giro).

Artikel 8

Datoerne for lodtrækningerne og sidste frist for besvarelse er som følger: 1) Tour de France Sidste frist for besvarelser: kl. 23.59 (GMT+1) den 10/07/2022. Fastlæggelse af vindere: fra den 11/07/2022 2) Vuelta Sidste frist for besvarelser: kl. 23.59 (GMT+1) den 31/08/2022 Fastlæggelse af vindere: fra den 01/09/2022 3) Giro Sidste frist for besvarelser: kl. 23.59 (GMT+1) den 30/09/2022 Fastlæggelse af vindere: fra den 01/10/2022

Artikel 9

Under konkurrencen er antallet af besvarelser begrænset til én pr. husstandsadresse eller person. Der kan kun vindes én præmie pr. deltager. Den første besvarelse tæller som gyldig deltagelse.

Artikel 10

Konkurrencespørgsmålet er som følger: "Hvilken Soudal produkt anvendes af Caleb Ewan i filmen?"

Tiebreak-spørgsmålet er: "Hvor mange forskellige personer har deltaget i konkurrencen den 10/7/2022 / 31/8/2022 / 30/9/2022 kl. 23.59"

Artikel 11

Efter konkurrencen anses de besvarelser af konkurrencespørgsmålet og tiebreak-spørgsmålet, der er tættest på det rigtige svar, for at være vinderbesvarelserne. Det nærmeste tal, der er højere end det rigtige svar, vinder over et tilsvarende tæt tal, der er lavere end det rigtige svar. SOUDAL nv/sa vælger et antal vindere blandt disse vinderbesvarelser ud fra deres (nærmeste) svar på tiebreak-spørgsmålet (se artikel 10). Hvis resultatet bliver uafgjort, bliver tidspunktet for SOUDAL nv/sa's modtagelse af formularen med svaret på tiebreak-spørgsmålet afgørende: den person, der har sendt formularen først, får fordel.

Artikel 12

Svaret på tiebreak-spørgsmålet fastlægges af SOUDAL nv/sa og er kun relevant for korrekte og helt udfyldte formularer, der er blevet indsendt på det angivne tidspunkt for hver konkurrence (se artikel 8) via webstedet www.soudal.com/vip.

Artikel 13

Hver vinder kontaktes personligt via e-mail af SOUDAL nv/sa. Deltagere, der ikke vinder, kontaktes ikke.

Artikel 14

SOUDAL nv/sa påtager sig intet ansvar for problemer, der er, direkte eller indirekte, delvist eller helt, konsekvensen af omstændigheder uden for deres kontrol, som i alvorlig grad hindrer eller umuliggør opfyldelsen af deres forpligtelser. I sådanne tilfælde underrettes vinderne herom skriftligt.

Artikel 15

Arrangørerne forbeholder sig ret til at ændre disse regler ensidigt når som helst eller til at aflyse konkurrencen i tilfælde af force majeure eller andre hændelser uden for deres kontrol.

Artikel 16

Der indgås ikke i skriftlig eller mundtlig kommunikation om konkurrencereglerne.

Artikel 17

Til vinderne af VIP-oplevelsen for to i Paris, Rom eller Madrid gives en økonomisk godtgørelse på op til 500 euro til rejsen til den relevante by (Paris, Rom eller Madrid). Godtgørelsen baseres på rejseomkostningerne. Disse omkostninger skal dokumenteres med officielle fakturaer.

Artikel 18

Vinderne skal have lovlig bopæl i et af de nedenfor nævnte deltagende lande:

Artikel 19

Deltagere skal være mindst 18 år. Besvarelser fra personer under 18 år er ikke gyldige.

Artikel 20

Hvis SOUDAL nv/sa opdager en deltagers svigagtige adfærd eller misbrug, har de ret til at udelukke denne deltager fra konkurrencen.

Artikel 21

Hvis der er færre deltagere end præmier, uddeles alle præmier ikke.

Artikel 22

Den vindende deltager skal svare inden for 48 timer efter at være blevet kontaktet af SOUDAL nv/sa. Hvis deltageren undlader dette, kan SOUDAL nv/sa vælge en anden vinder. I dette tilfælde tildeles den oprindelige vinder en af de hundrede værdikuponer.

Artikel 23

Førstepræmien består udelukkende af VIP-oplevelsen for to i Paris, Rom eller Madrid og dækker derfor ikke følgende omkostninger:

Artikel 24

Ved at deltage i denne konkurrence accepterer deltageren, at konkurrencen reguleres af belgisk lov.

Artikel 25

Soudal uddeler ingen præmier, hvis Tour de France 2022, Giro d'Italia 2023 og/eller Vuelta 2022 ikke afvikles.

Artikel 26

Vi indgår ikke i korrespondance vedrørende typografiske eller sproglige fejl af nogen art i disse vilkår og betingelser.

Artikel 27

Soudal har ret til at ændre disse regler når som helst.Cookiepolitik

Hvad er en cookie?
En cookie er en enkel lille fil, der sendes sammen med sider fra dette websted og lagres af din browser på computerens harddisk.

Sletning eller deaktivering af cookies
Du kan selvfølgelig deaktivere vores cookies. Vær dog opmærksom på, at vores websted i så fald ikke vil fungere optimalt.

Anvendte cookies

Funktionelle cookies
XSRF-TOKEN
Denne type cookie bruges til at beskytte vores websted mod CSRF (Cross-Site Request Forgery). Navn: XSRF-TOKEN. Denne type cookie kommer fra soudal-paris-vip.be og slettes efter to timer.

Laravel_session
Midlertidig lagring af oplysninger fra din session (webstedsbesøg). Den sikrer fx, at du ikke behøver at udfylde en formular igen, hvis du genindlæser en side eller ikke får udfyldt alle felterne korrekt første gang. Navn: laravel_session. Denne type cookie kommer fra soudal-paris-vip.be og slettes efter to timer.

Analytiske cookies
Google Analytics
Vi bruger Google Analytics til at måle, hvordan du bruger vores hjemmeside, og hvor du har fundet os. Vi benytter denne viden til at forbedre vores websted. Navn: _ga og _gat. Denne type cookie kommer fra Google og slettes efter maksimalt to år.GDPR

Soudal beder deltagere om at oplyse en række dataelementer. Disse data er nødvendige af følgende årsager:

Navn: Vi har brug for deltagerens navn, så vi kan henvende os personligt til ham/hende i kommunikationssituationer.
Fødselsdato: Vi har brug for deltagerens fødselsdato, så vi kan sikre, at han/hun er 18 år eller ældre (Vilkår og betingelser, artikel 19).
E-mail: Vi har brug for deltagerens e-mailadresse, så vi kan kontakte ham/hende, hvis han/hun har vundet en præmie.
Telefon: Vi skal bruge deltagerens telefonnummer, så vi kan kontakte ham/hende, hvis han/hun har vundet førstepræmien.

Om Deltag