3A Soudal

Общи условия:

Настоящите правила излагат общите условия за участие, които се прилагат за съревнования, организирани от SOUDAL nv/sa като част от промоционалната кампания за Lotto Soudal VIP. В периода от 01.05.2022 г. до 30.09.2022 г. SOUDAL nv/sa организира международна колоездачна промоция: 3 x 2 ВИП билета за Обиколката на Италия за 2023 г., Обиколката на Испания за 2022 г. или Обиколката на Франция за 2022 г. Промоцията ще се провежда в редица магазини „Направи си сам“ в целия свят. В края на съревнованието ще има трима победители. Един победител ще получи два ВИП билета за финалния ден на Обиколката на Франция за 2022 г. в Париж, един победител ще получи два ВИП билета за финалния ден на Обиколката на Италия за 2023 г. в Рим и един победител ще получи два ВИП билета за финалния ден на Обиколката на Испания за 2022 г. в Мадрид. Общите условия са изложени по-подробно по-долу. За да се включите в съревнованието, трябва само да попълните регистрационния формуляр на уебсайта www.soudal.com/vip.

Член 1

SOUDAL NV, със седалище на адрес: Everdongenlaan 18-20, BE-2300 Turnhout, Белгия, организира конкурс, който започва на 01.05.2022 г. и завършва на 30.09.2022 г. в 23.59 часа (GMT+1). Настоящият конкурс е отворен за лица на всички възрасти над 18-годишна възраст, с изключение на служителите или семействата на служителите на SOUDAL NV и неговите свързани дружества. Тези лица нямат право да участва в конкурса.

Член 2

Настоящият конкурс е достъпен в целия свят чрез уебсайта www.soudal.com/vip. Не сте задължени да направите покупка, за да участвате в настоящия конкурс.

Член 3

Настоящият конкурс ще бъде под надзора на SOUDAL NV. SOUDAL NV ще обяви необходимите данни, които ще гарантират обективността на настоящия конкурс. Решенията на SOUDAL NV са окончателни и не подлежат на обсъждане.

Член 4

Голямата награда за съревнованието ще е два ВИП билета за финалния ден на Обиколката на Франция за 2022 г. в Париж ИЛИ Обиколката на Испания за 2022 г., в Мадрид ИЛИ Обиколката на Италия за 2023 г. в Рим. Ще има общо трима победители, по един за всяка Обиколка. Наградата не може да се прехвърля на друго лице или да се заменя за пари в брой.

Член 5

Основният въпрос и въпросът в случай на равенство се задават преди попълване на данните на уебсайта www.soudal.com/vip. За да участвате в конкурса, трябва да попълните целия формуляр, като това включва Вашите лични данни, основния въпрос и въпросът в случай на равенство.

Член 6

Само формулярите, които са попълнени изцяло и правилно, се считат за валидни за участие в конкурса.

Член 7

Съревнованието ще се проведе от 01.05.2022 г. до 23:59 на 30.09.2022 г. Ще се проведат три състезания по колоездене на 11/7/2022 / Тур дьо Франс , 1/09/2022 Вуелта и 1/10/2022 Джиро

Член 8

Датите за тегленията и окончателните записвания за съревнованието са както следва: 1) Tour de France Записвания за съревнованието: до 23:59 (GMT+1) на 10.07.2022 г. Определяне на победителите: от 11.07.2022 г. 2) Vuelta Записвания за съревнованието: до 23:59 (GMT+1) на 31.08.2022 г. Определяне на победителите: от 01.09.2022 г. 3) Giro Записвания за съревнованието: до 23:59 (GMT+1) на 30.09.2022 г. Определяне на победителите: от 01.10.2022 г.

Член 9

Броят на участниците в настоящия конкурс е ограничен до едно лице за всеки официален адрес и всеки участник може да спечели само една награда. Само първото участие в конкурса ще се счита за валидно участие.

Член 10

Въпросът в съревнованието ще е както следва: „Кой продукт на Судал използва Калеб Еван в клипа?“

Решаващият въпрос ще е: „Колко състезатели ще участват на състезанието на 10/07/2022 ; 31/08/2022; 30/09/2022; отговори до 23.59 часа“

Член 11

След конкурса формулярите с правилния отговор на основния въпрос и отговорите, които са най-близо до правилния отговор на допълнителния въпрос, се считат за печеливши формуляри. За допълнителния въпрос отговорът, който е най-близо до правилния отговор, ще се счита за печеливш отговор; най-близкият отговор, който е по-висок от правилния отговор, ще бъде предпочетен пред отговор, който е най-близо до правилния отговор, но е по-нисък от правилния отговор. SOUDAL NV ще избере победителите въз основа на правилния отговор на основния въпрос и отговора, който е най-близо до правилния отговор на допълнителния въпрос (вж. Член 10). В случай на равенство времето на включване в конкурса ще бъде решаващо: формулярът, който е въведен първи, получава предимство.

Член 12

Правилният отговор на допълнителния въпрос ще бъде определен от SOUDAL NV и единствено формулярите, които са попълнени правилно и изцяло преди края на конкурса (вж. Член 8) чрез уебсайта www.soudal.com/vip, ще се вземат под внимание.

Член 13

Всеки победител ще бъде уведомяван лично от SOUDAL NV по пощата. Участниците, които не печелят, няма да бъдат уведомявани.

Член 14

SOUDAL NV не носи отговорност за каквото и да било нарушаване на договора в случай, че това нарушаване на договора е пряко или непряко, изцяло или частично причинено от обстоятелства извън неговата свободна воля, които сериозно са възпрепятствали или са направили невъзможно изпълнението на неговите задължения. Ако случаят е такъв, победителите ще бъдат уведомявани в писмен вид.

Член 15

Организаторите имат право да променят правилата на конкурса едностранно и по всяко време или да анулират конкурса в случай на обстоятелства извън техния контрол.

Член 16

Няма да има писмена или устна комуникация относно правилата на конкурса.

Член 17

На спечелилите двойни ВИП билети в Париж, Рим или Мадрид ще бъде предоставена финансова помощ в размер до 500 евро за пътуване до съответния град (Париж, Рим или Мадрид). Тази помощ ще е базирана на разходите за пътуване. Тези разходи трябва да бъдат документирани чрез официални фактури.

Член 18

Победителите трябва да са законни граждани на участващите държави, споменати по-долу:

Член 19

Участниците трябва да са навършили 18 години, в противен случай участието е невалидно.

Член 20

Ако SOUDAL забележи каквато и да било форма на измама или злоупотреба от страна на участника, SOUDAL има право да изключи този участник от конкурса.

Член 21

Ако няма достатъчно участници, тогава няма да бъдат теглени всички награди. Не може да има повече награди отколкото участници.

Член 22

Участникът, спечелил голямата награда, трябва да пристигне в рамките на 48 часа, след като с него се свържат от SOUDAL NV. В противен случай SOUDAL NV ще избере нов победител.

Член 23

Голямата награда се състои изключително от предоставянето на двойни ВИП билети в Париж, Рим и Мадрид и следователно не покрива следните разходи:

Член 24

С включването в настоящия конкурс участникът се съгласява, че настоящият конкурс се основава на белгийското законодателство.

Член 25

Soudal няма да раздава награди, ако по някаква причина Обиколката на Франция за 2022 г., Обиколката на Италия за 2023 г. и/или Обиколката на Испания за 2022 г. не се състои/ят.

Член 26

Никои грешки в изписването или правописа в уебсайта не подлежат на обсъждане.

Член 27

SOUDAL има право да променя условията на настоящия конкурс по всяко време.Политика относно бисквитките

Какво е бисквитка?
Бисквитката е малък опростен файл, който се изпраща заедно със страниците на този сайт, и който се запаметява на Вашия твърд диск от браузъра.

Премахване или деактивиране на бисквитки.
Можете да деактивирате нашите бисквитки. Имайте предвид, че в този случай сайтът може да не работи оптимално.

Използвани "бисквитки"

Функционални бисквитки
XSRF-TOKEN
Тази бисквитка се използва за защита на нашия уебсайт срещу CSRF (подправяне на заявка между сайтове).

Име: XSRF-TOKEN
Тази бисквитка идва от soudal-paris-vip.be и ще бъде изтрита след 2 часа.

Laravel_session
Запазва временна информация за Вашата сесия (посещение на уебсайта). Така не е необходимо отново да попълвате формуляра след обновяване на страницата или ако не всички полета са попълнени правилно.

Име: laravel_session
Тази бисквитка идва от soudal-paris-vip.be и ще бъде изтрита след 2 часа.

Анализиране на бисквитки
Google Analytics
Използваме Google Analytics, за да определим как използвате нашия уебсайт и как сте открили нашата страница. Използваме тази информация за подобряване на нашия уебсайт.

Име: _ga и _gat
Тази бисквитка идва от Google и ще бъде изтрита след не повече от две години.GDPR

Soudal изисква определена информация от участниците. Тази информация е необходима поради следните причини:

Имената на участниците са ни необходими, за да можем да персонализираме комуникацията си.
Датата на раждане на участниците ни е необходима, за да определим дали са на възраст над 18 години. (Член 19)
Имейлите на участниците са ни необходими, за да можем да се свържем с тях, ако са спечелили награда.
Телефонните номера на участниците са ни необходими, за да можем да се свържем с тях, ако са спечелили голямата награда.

3A Soudal Участие