Home

Voorwaarden:

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd die SOUDAL NV organiseert in het kader van haar promotionele actie voor Lotto Soudal VIP." In de periode van 01.05.2022 tot 30.09.2022 organiseert SOUDAL NV een internationale Wieler promotie: 3x 2 vip tickets voor Giro d’Italia 2023, Vuelta 2022 of Tour de France 2022. Deze zal over heel de wereld gevoerd worden in vele DIY winkels. Aan het einde van deze wedstrijd zullen er 3 winnaars zijn. Er is een winnaar die een duo VIP ticket krijgt voor de laatste dag in de Tour de France 2022 in Parijs, een winnaar krijgt een duo VIP ticket voor de laatste dag in de Giro d‘Italia 2023 in Rome, en een winnaar krijgt een duo VIP ticket voor de laatste dag in de Vuelta 2022 in Madrid. Deze voorwaarden zullen hieronder verder verduidelijkt worden. Om deel te nemen aan deze wedstrijd volstaat het om het inschrijvingsformulier op deze website in te vullen: www.soudal.com/vip.

Artikel 1

SOUDAL NV met maatschappelijke zetel in de Everdongenlaan 18-20 te BE -2300 Turnhout , organiseert een wedstrijd die aanvangt op 01.05.2022 en eindigt op 30.09.2022. Deze wedstrijd staat open voor alle meerderjarige natuurlijke personen, met uitzondering van personeelsleden, aangestelde en vertegenwoordigers van SOUDAL NV. Deze mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

Artikel 2

Deze wedstrijd is wordt gehouden in de deelnemende landen die verder in deze voorwaarden vernoemd worden. De deelnemers kunnen gratis deelnemen via de site www.soudal.com/vip . Er is geen aankoopverplichting om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

Artikel 3

Deze wedstrijd staat onder toezicht van SOUDAL NV. SOUDAL NV doet in het kader van de wedstrijd de nodige officiële vaststellingen, die het objectieve verloop van de wedstrijd garanderen. De beslissing van SOUDAL NV is onherroepelijk en kan niet betwist worden.

Artikel 4

De hoofdprijs van deze wedstrijd is een DUO VIP ticket voor de laatste dag van de Tour de France 2022 in Parijs, OF de Vuelta 2022 in Madrid of Giro d’Italia 2023 in Rome. Er zijn in het totaal 3 winnaars, één voor elke Grand Tour. Deze prijs kan niet worden overgedragen aan een andere persoon en kan niet ingewisseld worden voor geld.

Artikel 5

De wedstrijdvraag en de schiftingsvraag worden gesteld voor het invullen van de persoonlijke gegevens op de site www.soudal.com/vip . Om op geldige wijze deel te nemen aan de wedstrijd moet men het formulier en persoonlijke gegevens volledig invullen en de wedstrijdvragen en schiftingsvraag beantwoorden. Deelname is enkel en alleen via de website mogelijk.

Artikel 6

Enkel correct en volledig ingevulde formulieren/wedstrijdvraag/schiftingsvraag worden weerhouden als geldige deelname aan de wedstrijd.

Artikel 7

De wedstrijd loopt van 01/05/2022 tot 30/09/2022 23:59h. Er zullen 3 trekkingen gebeuren op 11/7/2022 (Tour De France), 1/09/2022 (Vuelta) en 1/10/2022 (Giro).

Artikel 8

De trekkingen en uiterste deelnamedatum zal plaatsvinden op onderstaande data. 1) Tour de France Deelname tot 10/07/2022 tot 23.59h (GMT+1) Bepaling winnaars 11/07/2022 2) Vuelta Deelnemen tot 31/08/2022 tot 23.59h (GMT+1) Bepaling winnaars 1/09/2022 3) Giro Deelnemen tot 30/09/2022 tot 23.59h (GMT+1) Bepaling winnaars 1/10/2022

Artikel 9

Tijdens de wedstrijd is het aantal deelnames beperkt tot 1 deelname per postadres of persoon, er kan slechts één prijs worden toegekend per deelnemer. De eerste deelname wordt gerekend als de geldige deelname.

Artikel 10

De wedstrijdvraag luidt als volgt: "Welk SOUDAL product gebruikt de renner Caleb Ewan in het voorgaande filmpje?"

De schiftingsvraag luidt: "Hoeveel deelnemers zijn er voor deze wedstrijd op 10 juli 23.59u / 31 augustus 23.59u / 30 september 23.59u?"

Artikel 11

Na de wedstrijd worden de antwoorden op de wedstrijdvraag en schiftingsvraag die het juiste antwoord het dichtst benaderen, beschouwd als de winnende antwoorden. Het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord heeft voorrang op een even dicht cijfer lager dan het correcte antwoord. Uit deze winnende antwoorden zal SOUDAL NV een aantal winnaars weerhouden, op basis van hun (dichtstbenaderende) antwoord op de schiftingsvraag (zie Artikel 10). Bij ex-aequo is het tijdstip bepalend waarop het formulier met het antwoord op de schiftingsvraag onze diensten bereikte: wie het eerst het beslissende formulier stuurde, krijgt het voordeel.

Artikel 12

Het antwoord op de schiftingsvraag zal worden vastgesteld door SOUDAL NV en zal enkel bestaan uit correct en volledig ingevulde formulieren die voor het aangegeven tijdstip voor elke wedstrijd (zie artikel 8) zijn doorgestuurd via de website: www.soudal.com/vip.

Artikel 13

Elke winnaar zal door SOUDAL NV persoonlijk via mail gecontacteerd worden. Deelnemers die niet winnen zullen niet gecontacteerd worden.

Artikel 14

SOUDAL NV kan niet aangesproken worden voor enige wanprestatie indien deze rechtstreeks of onrechtstreeks, gedeeltelijk of geheel het gevolg is van omstandigheden die de uitvoering van haar verbintenissen op ernstige wijze bemoeilijken of onmogelijk maken buiten haar wil. In voorkomend geval zullen de winnaars hiervan schriftelijk geïnformeerd worden.

Artikel 15

De organisatoren behouden zich het recht voor om op elk ogenblik onderhavig reglement eenzijdig te wijzigen of de wedstrijd te annuleren in geval van overmacht of van elke andere gebeurtenis onafhankelijk van hun wil.

Artikel 16

Er zal geen enkele schriftelijke of mondelinge communicatie gevoerd worden over het wedstrijdreglement.

Artikel 17

Voor de winnaars van de Duo-VIP ervaring in Parijs, Rome of Madrid wordt een financiële bijdrage van maximum 500 euro voorzien om in de gewonnen stad (Parijs, Madrid of Rome) te geraken. Deze bijdrage is gebaseerd op de transportkosten. Deze kosten moeten worden aangetoond door officiële facturen.

Artikel 18

De winnaars moeten legale burgers zijn van de deelnemende landen die hieronder vernoemd worden:

Artikel 19

De deelnemer moet boven de 18 jaar oud zijn. In elk ander geval is de deelname niet geldig.

Artikel 20

Als SOUDAL NV enige vorm van misleiding of misbruik van de deelnemer opmerkt, heeft SOUDAL het recht om deze deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.

Artikel 21

Als er minder deelnemers zijn dan prijzen, zullen niet alle prijzen uitgedeeld worden.

Artikel 22

De winnende deelnemer moet reageren binnen de 48 uur nadat hij of zij gecontacteerd is door SOUDAL NV. Anders mag SOUDAL NV een nieuwe winnaar kiezen.

Artikel 23

De hoofdprijs bevat enkel de Duo-VIP ervaring in Parijs, Rome of Madrid en heeft dus geen betrekking op onderstaande kosten:

Artikel 24

Door mee te doen met deze wedstrijd, gaat de deelnemer ermee akkoord dat deze wedstrijd gebaseerd is op de Belgische Wetgeving.

Artikel 25

Soudal zal geen prijzen uitdelen als om een of andere reden de Tour de France 2022, Giro d’Italia 2023 en/of Vuelta 2022 niet doorgaat.

Artikel 26

Enige vorm van schrijffouten in deze voorwaarden kunnen geen onderwerp zijn tot discussie.

Artikel 27

Soudal heeft het recht om dit reglement op elk moment te wijzigen.Cookiebeleid

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal zal werken.

Gebruikte cookies

Functionele cookies
XSRF-TOKEN
Deze cookie wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen CSRF (Cross-Site Request Forgery).

Naam: XSRF-TOKEN
Deze cookie komt van soudal-paris-vip.be en wordt na 2 uur verwijderd.

Laravel_session
Tijdelijk informatie van je sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als je een pagina herlaadt, of niet alle velden in één keer juist invult.

Naam: laravel_session
Deze cookie komt van soudal-paris-vip.be en wordt na 2 uur verwijderd.

Analyserende cookies
Google Analytics
Met Google Analytics meten we hoe je onze website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren.

Naam: _ga en _gat
Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.GDPR

Soudal vraagt een aantal gegevens aan de deelnemer. Deze gegevens zijn nodig om de volgende redenen:

Naam: We hebben de naam van de deelnemer nodig voor een persoonlijke aanspreking in de communicatie.
Geboortedatum: We hebben de geboortedatum van de deelnemer nodig om te bepalen of deze ouder is dan 18 jaar (Voorwaarden Artikel 19).
E-mail: We hebben het e-mailadres van de deelnemer nodig om deze te contacteren als die een prijs gewonnen heeft.
Telefoon: We hebben de telefoonnummer van de deelnemer nodig, om deze te contacteren als die de hoofdprijs gewonnen heeft.

Home Deelnemen