Domů

Pravidla soutěže

Tato pravidla stanovují všeobecné podmínky účasti, které se vztahují na soutěž organizovanou SOUDAL nv/sa v rámci její propagační kampaně pro Lotto Soudal VIP. V období od 1.5.2022 do 30.9.2022 pořádá SOUDAL nv/sa mezinárodní cyklistickou akci: 3 x 2 VIP vstupenky na Giro d'Italia 2023, Vueltu 2022 nebo Tour de France 2022. Akce bude probíhat v mnoha obchodech pro kutily po celém světě. Na konci soutěže budou tři výherci. Jeden výherce získá duo VIP vstupenku na finálový den Tour de France 2022 v Paříži, jeden vítěz obdrží duo VIP vstupenku na finálový den Giro d'Italia 2023 v Římě a jeden vítěz získá duo VIP vstupenka na finálový den Vuelty 2022 v Madridu. Podmínky jsou podrobněji uvedeny níže.

Článek 1

SOUDAL nv/sa, se sídlem Everdongenlaan 18-20, BE-2300 Turnhout, uspořádá soutěž, která začíná 01.05.2022 a končí 30.09.2022. Soutěže se mohou zúčastnit všichni starší 18 let, s výjimkou zaměstnanců, nebo rodinných příslušníků zaměstnanců SOUDAL nv/sa, kteří se soutěže nemohou zúčastnit.

Článek 2

Soutěž se bude konat v účastnických zemích uvedených dále v těchto pravidlech. Účastníci se mohou přihlásit zdarma prostřednictvím stránky www.soudal.com/vip. Pro účast v soutěži nebude vyžadován žádný nákup.

Článek 3

Soutěž bude řídit SOUDAL nv/sa. SOUDAL nv/sa učiní veškerá oficiální rozhodnutí, která jsou nezbytná k zajištění spravedlivého průběhu soutěže. Rozhodnutí SOUDAL nv/sa budou neodvolatelná a nelze je napadnout.

Článek 4

Hlavní cenou soutěže bude duo VIP vstupenka na finálový den Tour de France 2022 v Paříži, NEBO Vuelta 2022 v Madridu NEBO Giro d’Italia 2023 v Římě. Vítězové budou celkem tři, jeden za každou Grand Tour. Výhru nelze převést na jinou osobu ani vyměnit za hotovost.

Článek 5

Soutěžní otázky budou položeny předtím, než bude účastník požádán, aby doplnil své osobní údaje na stránce www.soudal.com/vip. Aby byl příspěvek do soutěže platný, musí být vyplněn formulář s osobními údaji a musí být zodpovězené soutěžní otázky. Do soutěže se lze přihlásit pouze prostřednictvím webových stránek.

Článek 6

Pouze správně a úplně vyplněné data (formulář + soutěžní otázky) budou považovány za platnou registraci do soutěže.

Článek 7

Soutěž se bude konat v období mezi 01.05.2022 a 30.09.2022 23:59h (GTM+1). Proběhnou 3 losování, která se uskuteční 11.7.2022 (Tour De France), 1.9.2022 (Vuelta) a 1.10.2022 (Giro).

Článek 8

Termíny losování a konec registrací do soutěže budou následující: 1) Tour de France: soutěžní regirstrace je možná do 10.07.2022 do 23:59 (GMT+1), určení výherců proběhne 11.07.2022 2) Vuelta: soutěžní registrace je možná do 31. 8. 2022 do 23:59 (GMT+1), určení výherců proběhne 1.9.2022 3) Giro: soutěžní registrace je možná do 30. 9. 2022 do 23:59 (GMT+1), určení výherců proběhne 1.10.2022

Článek 9

Počet registrací v průběhu soutěže je omezen pouze na jednu. Každý účastník se na své jméno a adresu může zaregistrovat pouze jednou. Účastník může vyhrát pouze jednu výhru. První registrace se bude počítat jako platná registrace.

Článek 10

Soutěžní otázka bude znít takto: ‘Který SOUDAL produkt používá cyklista Caleb Ewan ve videu, které jste právě viděli?’

Druhá, rozřazovací, otázka bude znít: Kolik jedinečných účastníků bude v této soutěži 10.7.2022 ; 31.8.2022; 30.09.2022 ve 23:59?

Článek 11

Po skončení soutěže budou za výherní odpovědi považovány ty odpovědi na soutěžní otázku a rozřazovací otázku, které jsou nejblíže správné odpovědi. Nejbližší číslo vyšší než správná odpověď bude mít přednost před stejně blízkým číslem nižším než správná odpověď. SOUDAL nv/sa vybere z těchto výherních odpovědí počet výherců na základě jejich (nejbližší) odpovědi na rozřazovací otázku (viz článek 10). V případě nerozhodného výsledku bude rozhodující čas přijetí formuláře s odpovědí na rozřazovací otázku společností SOUDAL nv/sa: kdo odešle formulář jako první, bude mít výhodu.

Článek 12

Odpověď na rozřazovací otázku určí SOUDAL nv/sa a bude relevantní pouze pro správně a úplně vyplněné formuláře, které byly odeslány ve stanoveném čase pro každou soutěž (viz článek 8) prostřednictvím webové stránky www.soudal .com/vip.

Článek 13

Každý výherce bude osobně kontaktován e-mailem SOUDAL nv/sa. Účastníci, kteří nevyhrají, nebudou kontaktováni.

Článek 14

SOUDAL nv/sa nepřijímá žádnou odpovědnost za jakýkoli problém, který je přímo nebo nepřímo, částečně nebo zcela důsledkem okolností mimo její kontrolu, které vážně brání nebo znemožňují plnění jejích závazků. V takových případech o tom budou výherci písemně informováni.

Článek 15

Pořadatelé si vyhrazují právo tato pravidla kdykoli jednostranně změnit nebo soutěž zrušit v případě zásahu vyšší moci nebo jakékoli jiné události mimo jejich kontrolu.

Článek 16

O pravidlech soutěže nebude probíhat žádná písemná ani ústní komunikace.

Článek 17

Pro vítěze duo VIP zážitku v Paříži, Římě nebo Madridu bude poskytnut finanční příspěvek až 500 eur na cestu do daného města (Paříže, Říma nebo Madridu). Tento příspěvek bude vycházet z cestovních nákladů. Tyto náklady musí být doloženy oficiálními fakturami.

Článek 18

Vítězové musí být zákonnými občany níže uvedených zúčastněných zemí:

Článek 19

Účastníci musí být starší 18 let. Přihlášky osob mladších 18 let nebudou platné.

Článek 20

Pokud SOUDAL nv/sa zjistí jakékoli podvodné jednání nebo zneužití ze strany účastníka, má právo tohoto účastníka ze soutěže vyloučit.

Článek 21

Pokud je účastníků méně než cen, nebudou uděleny všechny ceny.

Článek 22

Výherce musí zpětně odpovědět do 48 hodin poté, co byl kontaktován společností SOUDAL nv/sa. Pokud tak neučiní, SOUDAL nv/sa může vybrat nového vítěze. V tomto případě bude původní výherce oceněn jedním ze sta voucherů.

Článek 23

Hlavní cena se skládá výhradně z dua VIP zážitků v Paříži, Římě nebo Madridu, a proto nepokrývá následující náklady:

Článek 24

Účastí v této soutěži, účastník souhlasí s tím, že se soutěž řídí belgickým právem.

Článek 25

Soudal neudělí ceny, pokud se Tour de France 2022, Giro d’Italia 2023 a/nebo Vuelta 2022 z nějakého důvodu neuskuteční.

Článek 26

Na typografické nebo jazykové chyby,v jakékoliv formě, v těchto pravidlech nebude brán zřetel.

Článek 27

Soudal má právo tato pravidla kdykoli upravit.Zásady používání souborů cookie

Co je to cookie?
Cookie je malý soubor, který se odesílá se stránkami tohoto webu a je dočasně uložen ve vašem počítači.

Odstraňte nebo zakažte soubory cookie
Naše cookies můžete samozřejmě zakázat. Mějte však na paměti, že naše webové stránky v takovém případě nebudou fungovat optimálně.

Použité soubory cookie

Funkční cookies
XSRF-TOKEN
Tento soubor cookie se používá k ochraně našich webových stránek proti CSRF (Cross-Site Request Forgery). Název: XSRF-TOKEN. Tento soubor cookie pochází z webu soudal-paris-vip.be a po dvou hodinách se smaže.

Laravel_session
Dočasné uložení informací z vaší relace (návštěva webu). Například zajišťuje, že nebudete muset znovu vyplňovat formulář, pokud znovu načtete stránku nebo pokud jste nevyplnili všechna pole správně najednou. Název: laravel_session. Tento soubor cookie pochází z webu soudal-campagnes.be a po dvou hodinách se smaže.

Analytické cookies
Google Analytics
Používáme Google Analytics k měření toho, jak používáte naše webové stránky a jak jste nás našli. Tyto znalosti využíváme ke zlepšení našich stránek. Název: _ga a _gat. Tento soubor cookie pochází od společnosti Google a je smazán maximálně po dvou letech.GDPR

Soudal žádá každého účastníka o řadu údajů. Tyto údaje jsou nezbytné z následujících důvodů:

Jméno a příjmení účastníka potřebujeme, abychom jej mohli osobně oslovit při komunikaci.
Datum narození je nezbytné pro určení plnoletosti účastníka (článek 19 pravidel).
E-mailovou adresu účastníka potřebujeme, abychom jej mohli kontaktovat v případě výhry.
Telefonní číslo účastníka potřebujeme, abychom jej mohli kontaktovat v případě, že vyhraje hlavní cenu.

Domů Zúčastnit se